Grup Terapisi

Grup terapisi, bireysel psikoterapinin grupla yapılan halidir. Grup terapisinde çocuk ve ergenler kendilerininkine benzer sıkıntıları olan diğer çocuk ve ergenlerle beraber, eğitim almış lider bir psikoterapist/doktor eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar. Gruplar genel olarak 6-12 kişiden oluşur ve haftada bir seanslar halinde yaklaşık 12 hafta devam eder. Gruplar genellikle sosyal fobi, bağımlılıklar, iletişim becerileri, girişkenlik gibi belirlenmiş temalar üzerine yoğunlaşıp belirli alanlarda işlevselliğin artırılmasını hedefler.