Bireysel Psikoterapi

Bireysel terapi ya da bireysel psikoterapi, hasta ile doktor arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisine dayanan tedavi yöntemidir. Her çocuk ya da ergen bireysel piskoterapiye uygun olmayabilir. Doktor yaptığı görüşme sonrasında çocuk ya da ergenin psikoterapiye uygun olup olmadığına, uygunsa hangi psikoterapi yönteminin daha uygun olacağına karar verir. Bireysel psikoterapiden sonuç alma süreç gerektirir. Kısa sürede iyileşme beklenmez. Hafif düzeyde kaygı ve depresif bulguları olan ya da arkadaşlarıyla ve ailesiyle ilişki sorunları yaşayan çocuk ve ergenler için bireysel piskoterapi uygulanabilir. Destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi bireysel psikoterapilerdendir.