Konuşma İle İlgili Sorunlarda Çocuk Psikiyatrisine Ne Zaman Başvurulmalı?

Çocukların içinde bulundukları yaşa göre kazanması gereken dil ve konuşma becerileri vardır. 1-2 yaş aralığındaki çocuk basit objeleri adlandırır, kelime sayısı 2 yaşına kadar giderek artar ve söylediği kelime sayısı en az 40-50 sözcük olur.  2 yaşından itibaren iki kelimeli cümleler, 3 yaşından itibaren 3 kelimeli cümleler kurmaya başlar. 4-5 yaşındaki bir çocuk 1000, 2000 ve daha fazla sözcük kullanır, karmaşık cümleler kurar, çeşitli soru kalıplarını kullanır ve deneyimlerini anlatır.

Peki çocuklar hangi yaşlarda ne kadar anlaşılır bir şekilde konuşur? Anlamlı konuşma her yıl yaklaşık %25 oranında artar. Bebek, 1 yaşında %25, 2 yaşında %50, 3 yaşında %75 ve 4 yaşında %100 oranında anlamlı olarak konuşur. Anlamlı konuşmada gecikmenin olması durumunda derhal çocuk psikiyatristine başvurmak gerekir.

Aileler genellikle çocuklarıyla ilgili endişelerini çevreleriyle paylaştıklarında ‘’4 yaşına kadar bekle konuşur”, “Benim oğlumda kekeliyordu, kendiliğinden geçti”, “Okuma-yazma öğrenince düzelir”, “Oğlum da hiç konuşmuyordu, birden dili açıldı” gibi cümleler duyarlar ve bunun sonucunda bir uzmana başvurmayı ertelerler. Ancak her çocuk birbirinden farklıdır ve dolayısıyla dil ve konuşma gelişimleri de farklı olacaktır. Erken teşhis her zaman konuşma terapisinden alınan faydayıda arttırır. En önemlisi de dil ve konuşma problemleri zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu ve nörolojik bir sorun nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Ailelerin erken başvurusuyla bu gibi problemler de erken teşhis edilmiş olur. Bu nedenlerden dolayı çocuğundaki herhangi bir dil ve konuşma probleminden şüphelenen ailelerin zaman kaybetmeden Çocuk Psikiyatristine başvurmasını ve yapılacak planlamalara uymasını tavsiye ediyorum.