Ders Başarısızlığının Nedenleri

Ders başarısızlığı, belki de aileleri çocuk psikiyatriye en sık getiren sebeptir. Öğrencinin bulunmuş olduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada ilerleme gösterememesi durumudur. Başarısız çocuklar kolaylıkla ‘’ilgisiz’’, ‘’isteksiz’’ ya da ‘’tembel’’ olarak damgalanmaktadır. Oysa akılda tutulması gereken en önemli şey şudur; bir çocuğun isteksiz, ilgisiz ya da tembel olması bir neden değil sonuçtur. Altta yatan çeşitli sorunlar nedeni ile art arda başarısızlıkla karşılaşan çocuklarda derslere ve ev ödevlerine karşı ilgisizlik ve isteksizlik başlamaktadır.  Peki ders başarısızlığına neden olan psikiyatrik durumlar nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, zihinsel Yetersizlik, Otizm spektrum bozukluğu, disleksi de denilen Özgül öğrenme bozukluğu en sık karşılaştığımız sebeplerdir. Bunun dışında Okul fobisi, anne babanın boşanması, ebeveyn kaybı ya da hastalığı, ebeveynden belli bir süre mecburen ayrı kalma durumları, akran zorbalığı, aşırı çekingenlik, ergenlik döneminde yaşanan duygusal ilişkiler sonrası yaşanan sorunlar da çocuğu etkiler, kaygı belirtileri ve depresif belirtiler oluşturabilir ve  bunlar da ders başarısızlığına neden olabilir.

Bir çocukta ders yapmaya karşı isteksizlik varsa mutlaka bunun sebebi araştırılmalıdır. Çocuklarda ders başarısızlığı, sadece ders başarısızlığı demek değildir, sadece kariyeri etkilemez, davranışları da olumsuz etkiler. Altta yatan sebep bulunursa beklentiler de o yönde şekillenir.