Çocuklarda Kullanılan Psikiyatri İlaçları Yan Etki Yapar Mı?

Çoğu aile psikiyatrik ilaç kullanımına karşı endişelidir. Çocuğumun kullandığı ilaç bağımlılık yapar mı?

Kalıcı yan etkileri olur mu?

Çocuğumun gelişimini etkiler mi? Gibi soruları çok fazla almaktayım.

Psikiyatride kullanılan ilaçların büyük kısmı bağımlılık yapmamasına rağmen ailelerin en çok sorduğu soru budur. Birkaç istisna dışında çocuklarda kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmamaktadır. Bağımlılık yapması mümkün olan istisna ilaçlarda doktor kontrolünde kullanıldığında bağımlılık yapmamaktadır. Her ilacın yan etkisi olabilir ancak çocuklar için kullandığımız çoğu ilacın yan etkisi ağır değildir ve geçicidir.

Ailelerin sorduğu bir diğer soruda ilaçsız olmaz mı sorusudur. Evet bazı sorunların tedavisi ilaçsız olmamaktadır. Örn. dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(DEHB), duygudurum bozukluğu, ağır bir depresyon, ağır davranış sorunları, yoğun kaygılar ilaçsız tedavi edilememektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hafif düzeyde ise bazı  davranış önerileri ve  psikoeğitim  yeterli olabilir.  DEHB şiddetli ise, yani çocuğun sosyal ilişkilerini, aile içi ilişkileri, okula uyumunu, ders çalışmasını çok fazla bozuyorsa ilaç vermek gerekmektedir. İlaçlar kısa sürede sonuç vermekte ve çocuğun sosyal ilişkilerinde ciddi düzelmeler, uyumunda, ders başarısında çok önemli iyileşmeler olmaktadır. İlaçların önemli bir yan etkisi az önce söylediğim gibi görülmemektedir.

Sonuç olarak çocuklarda ilaç kullanırken ailenin çocukla baş etme imkanları, öğretmenlerin ve idarecilerin tutumları, ilacın fayda ve zarar hesabını yapmak gerekmektedir. Doğrudan kesinlikle ilaca karşıyım, ilaç vermem, ilaçlar bağımlılık yapıyor gibi ön yargılar doğru değildir ve çocukların tedavisini geciktirebilen etkenlerdir. Tedavisi geciken çocuklar maalesef daha büyük sorunlarla tekrar karşımıza gelmektedir.